Lessen

Lessen bij Rijschool Wijdemeren

De praktijklessen worden gegeven per uur. Een uur les is bij ons ook daadwerkelijk 60 minuten rijles! Wij noteren na elke les op een instructiekaart de behandelde onderdelen en de vorderingen die je hebt gemaakt. De praktijklessen worden door de leerling voorbereid a.d.h.v. het RIS boek á € 20,00..

Tussentijdse Toets
Tijdens deze rit, die je op ongeveer 3/4 van je rijopleiding gaat doen, wordt een praktijkexamen nagebootst. Dit wil zeggen een CBR examinator zit naast jou in de auto (rij-instructeur achterin) en er wordt een examenroute gereden. Tijdens deze rit worden er ook 2 bijzonder verrichtingen (keren, file parkeren, enz.) gedaan, worden deze goed uitgevoerd dan krijg je hier vrijstelling voor op je eerste examen. Na deze rit wordt er met jou besproken wat goed en wat minder goed ging. Natuurlijk krijg je zo een eerste kennismaking met een CBR examinator, het CBR en hoe het examen straks verloopt. (Hierdoor ben je vaak minder nerveus). En het slagingspercentage tijdens het eerste praktijkexamen ligt ca. 20 % hoger dan zonder Tussentijdse Toets.

Praktijkexamen
Na alle onderdelen van de instructiekaart gevolgd te hebben kun je met vertrouwen het praktijkexamen tegemoet zien.

Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Het examen
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Na controle van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.